Kasutajatingimused

Kasutajatingimused
Veebisaidi edunda.ee külastamisel, nõustute järgima käesolevas dokumendis välja toodud
kasutajatingimusi. Kui Te nende kasutajatingimustega ei nõustu, palun lahkuge veebisaidilt
koheselt. Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kaubamärgi- ja autoriõiguse
seadusega.


Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas nõustute ja järgite Edunda OÜ privaatsuspoliitikat. Privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja toiminguid
Teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avalikustamisel, kui kasutate meie rakendust või
veebisaiti. Seega, enne meie lehe või teenuste kasutamist, lugege hoolikalt meie
privaatsuspoliitika dokumenti.


Küpsised
Nii nagu enamik kaasaegseid veebilehti, kasutab ka meie veebisait küpsiseid. Kasutame
küpsiseid selleks, et parandada teatud lehekülgede funktsionaalsust ja muuta meie veebaidi
kasutamine külastajate jaoks lihtsamaks ning mugavamaks. Mõned meie partnerlehed võivad
samuti kasutada küpsiseid. Küpsiste kohta loe lähemalt meie privaatsuspoliitika dokumendist.
Litsents
Kui pole just teisiti mainitud, kuuluvad Edunda OÜle kõik edunda.ee lehel kuvatud
intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused on kaitstud.
Te ei tohi:
• Veebisaidil edunda.ee kuvatud materjali (tekst, pildid, videod jne) mujal avaldada.
• Müüa, rentida või litsentsida seda materjali.
• Lehekülje sisu kopeerida.
• Veebisaidi edunda.ee lehekülgede sisu levitada.
Käesolev leping kehtib alates 11/12/2021.
Mõned lehed sellel veebilehel võivad kasutajatele anda võimaluse kommenteerida ja
vahetada arvamusi/teavet. Need kommentaarid ei kajasta Edunda OÜ, tema esindajate
ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitanud inimeste
seisukohti ja arvamusi. Edunda OÜ ei vastuta veebilehel ilmuvate kommentaaride sisu
eest ega nendest tekkivate varalise või moraalse kahju eest.
Edunda OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida
peab sobimatuks, solvavaks või tingimusi rikkuvaks.
Lehte külastades:
• On teil õigus postitada kommentaare meie veebilehele;
• Kinnitate, et teie postitatud kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, ühegi
kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
• Kinnitate, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil
ebaseaduslikku materjali;
• Kinnitate, et ei kasuta kommenteerimise õigust äritegevuse või ebaseadusliku
tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.
Käesolevaga annate Edunda OÜle ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks,
paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis,
vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.
Kohustustest loobumine
Me ei taga, et sellel veebilehel olev teave oleks õige, täielik või täpne. Samuti ei luba me, et
veebileht jääb alati kättesaadavaks või sellel olev info hoitakse ajakohasena.
Kui veebilehel pakutavat teavet ja/või teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me võimaliku
kahjumi või kahjustuste eest.
Vaidluste lahendamine
Kui teil on teenusega seoses muresid või vaidlusi, nõustute kõigepealt proovima vaidluse
lahendamist mitteametlikult, pöördudes Edunda OÜ poole.


Piirangud
Edunda OÜ ega selle tarnijad ei vastuta kahjude eest, mis tekivad Edunda OÜ
veebisaidil olevate materjalide kasutamisega või suutmatusega neid kasutada. Seda Isegi siis,
kui Edunda OÜ või selle volitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult teavitatud kahju
tekkimise võimalusest.

Edunda OÜ ei vastuta võimalike kahjude eest mis järgnevad lehel toodud toitumis-või treeningsoovitusi järgides. Enne treeningprogrammiga alustamist, toidulisandite/vitamiinide või muude taoliste toidulisandite tarbimist või muudatuste tegemist enda toitumises soovitab Edunda OÜ konsulteerida teil enda arstiga.


Muudatused ja vead
Edunda OÜ veebisaidil võib esineda erinevaid vigu. Me ei vastuta selle eest, et saidil
olev info oleks täpne, täielik või asjakohane. Võime saidil olevat infot igal ajal ette teatamata
muuta või kustutada. Edunda OÜ ei ole kohustatud hoidma infot oma veebisaidil
aktuaalsena.


Viited teistele veebilehtedele
Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele. Meil
puudub kontroll nende veebisaitide teenuste, sisu ja privaatsuseeskirjade üle ning me ei
vastuta nende eest. Selle dokumendi kohaselt mõistate ja nõustute ka sellega, et Edunda OÜ ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad tekkida kolmandate osapoolte
veebisaitide kasutamisest.
Soovitame tungivalt tutvuda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebisaitide
teenusetingimustega ja privaatsuseeskirjadega.
Linkide eemaldamine meie veebilehelt
Kui leiate meie veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel ebasobiv, võite meiega ühendust
võtta ja meid sellest teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega ja vastame neile 5
tööpäeva jooksul, kuid me ei ole kohustatud linke eemaldama.
Kuigi püüame tagada, et meie veebisaidil olev teave oleks korrektne, ei saa me tagada selle
täielikkust ega täpsust; samuti ei ole me kohustatud tagama veebisaidi kättesaadavust või
veebisaidil oleva materjali ajakohasust.
Sätete lahusus
Kui mõni käesoleva teenustetingimuste säte osutub kehtetuks, muudetakse seda sätet nii, et
see täidaks võimalikult maksimaalselt oma eesmärki ja oleks seadusega kooskõlas ning
kehtiv. Kõik ülejäänud teenustetingimuste dokumendi sätted jäävad täies jõus kehtima.
Õigustest loobumine
Kui käesolevas dokumendis pole teisiti välja toodud, ei tähenda ükskõik millise selles
dokumendis mainitud õiguse kasutamata jätmine seda, et seda sama õigust pole võimalik
hiljem kasutada.
Muudatused kasutustingimustes
Jätame endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi igal ajal muuta. Kui muudatus on
oluline, anname endast parima, et Teid enne selle jõustumist vähemalt 30 päeva ette
teavitada. Mis on oluline muudatus, määratakse meie ainuisikulise äranägemise järgi.
Jätkates meie teenuste kasutamist peale nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud
tingimustega. Kui Te ei nõustu täielikult või osaliselt uute tingimustega, lõpetage palun meie
veebisaidi ja teenuse kasutamine.
Ligipääsu peatamine
Käesolevas dokumendis välja toodud tingimuste rikkumisel võime viivitamatult peatada Teie
ligipääsu meie lehele ja teenustele. Sel juhul pole me kohustatud Teid sellest teavitama.
Ligipääsu peatamisel kaotate koheselt õiguse meie teenuseid kasutada.
Teie privaatsus
Teie privaatsusega seonduvate sätetega tutvumiseks, palun vaadake meie privaatsuspoliitikat.
Kohaldatav seadus
Kõiki Edunda OÜ veebisaidiga seotud nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.
Kontakt
Küsimuste puhul, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: rainer@edunda.ee või
telefonitsi: +372 5696 4246
Edunda OÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi veebilehe
kasutajatingimustes.
Viimati muudetud 14/12/2021

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop