Privaatsuspoliitika

Edunda OÜ jaoks on oluline austada Teie privaatsust ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja
määrusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võime teie kohta koguda, kui külastate meie
veebilehte edunda.ee. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie
andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.
Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume,
kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Poliis rakendub
ainult meie veebilehele ja selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse
muude kanalite kaudu.


Teie andmete töötleja on Edunda OÜ
ettevõtte reg. number: 16288017
e-post: rainer@edunda.ee
telefoninumber: +3725696 4246
Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR),
mis jõustus 25.05.2018.


Andmete kogumine ja kasutamine
Milliseid andmeid me kogume
Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida te meile teadlikult ja aktiivselt edastate meie teenuste
või kampaaniate kasutamisel või nendes osalemisel, kui ka kogu teavet, mille teie seadmed
saadavad meie toodetele ja teenustele juurde pääsemisel.
Meie poolt kogutavad andmed sisaldavad endas teavet, mida olete meie teenuste või
kampaaniate kasutamisel meile teadlikult jaganud ning teavet, mida Teie seadmed meile
automaatselt edastavad.
Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:
• Kui teete tellimuse edunda.ee e-poes
• Kui registreerite end edunda.ee e-poe kasutajaks
• Kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või online vestluse kaudu
• Kui ostate toote järelmaksuga ja sõlmite liisingulepingu
• Kui sirvite veebilehte edunda.ee
• Kui esitate isiklikke andmeid teise isiku kohta, kes kauba vastu võtab
• Kui teete makseid kasutades e-panka või muud elektroonilist maksemeetodit
• Kui te kommenteerite, laigite või jagate mõnda postitust meie sotsiaalmeedia kontol
• Kui liitute meie uudiskirjaga
• Kui kommenteerite meie veebilehel olevaid postitusi


Kogutavad andmetüübid
Isikuandmed
Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse
osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate
meiega järgnevat teavet:
• Ees- ja perekonnanimi
• Isikukood
• E-posti aadress
• Postiaadress, riik, maakond, linn
• Telefoninumber
• Teie ostuajalugu ja tegevus meie e-poes
• Teie ja meie vaheline vestlusajalugu
• Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta
Logifailid
Meie veebileht konsap.ee salvestab oma külastajate kohta logifaile. Kogutava teabe hulka
võib kuuluda:
• Kasutatava seadme tüüp
• Interneti-protokolli (IP) aadress
• brauseri tüüp
• Internetiteenuse pakkuja (ISP)
• Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg
• Sisenemis- ja väljumisleht veebilehel tehtavate klikkide arv


Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe
administreerimiseks, lehe külastajate tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info
kogumiseks. Saadud teabe ei ole mõeldud, ega võimaldagi isikut identifitseerida.


Küpsised
Nagu enamus veebilehti, kasutab ka edunda.ee “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis
salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja
salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.
Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on
võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.
Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse
või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised
kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.
Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:
Vajalikud küpsised. Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie
veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja
vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile
soovitud teenuseid pakkuda.


Teavitusküpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste
kasutamist aktsepteerinud.
Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada
valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks teie sisselogimisandmete või keeleeelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust
ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.


Kuidas me andmeid kasutame
Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:
• Meie veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks ja
laiendamiseks
• Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning
mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist
• Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel
• Teile informatsiooni saatmisel ja meie teenuste kohta tagasiside palumisel
• Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks
• Võimaldamaks meil Teiega ühenduses olla sotsiaalmeedia konto kaudu
• Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu andmist
• Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid
sirvimislahendusi
• Et arendada uusi uusi tooteid, teenuseid või parandada nende funktsionaalsust
• Kauba saatmiseks/kättetoimetamiseks, tellimuste töötlemiseks, arvete
vormistamiseks, pangalingi kaudu tellimiseks ja Teie tellimuse kinnitamiseks või raha
tagastamiseks
• Teie eelnevaid tellimusi arvesse võttes Teile huvi pakkuda võivate toodete ja teenuste
pakkumine
• Meievaheliste interaktsioonide lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui võtate meiega
ühendust
• Muudel eesmärkidel. Näiteks andmete analüüsimiseks, trendide uurimiseks, meie
reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks.


Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie andmeid
• Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte omanike
vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või omandamise käigus.
Teavitame Teid Teie isikuandmete edastamisest ja sellest, kui neile hakkavad kehtima
mõne teise privaatsuspoliitika sätted.
• Võime jagada Teie andmeid oma partnerettevõtetega, nõudes neilt käesoleva
privaatsuspoliitika järgimist. Partnerettevõtete hulka kuuluvad meie ema- ja
tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või ettevõtted, mis kuuluvad meile.
• Võime jagada Teie andmeid oma äripartneritega, et pakkuda Teile teatud tooteid,
teenuseid või kampaaniaid.
• Võime Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil.
• Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus
võime avaldada ka teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie
õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega
seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.


Teie isikuandmete säilitamine
Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas
privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses,
mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame teie andmeid
säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste
lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.
Ettevõte säilitab logifaile ka siseanalüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat
aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie
teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid
andmeid pikemaks ajaks säilitama.
Laste andmete töötlemine
Ükski meie toode või teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult
alla 13-aastaste laste andmeid. Kahtluse korral, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid,
eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.


Teie õigused oma andmete kaitsmiseks
Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada Teie
kogemust meie veebisaidil. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me
Teid seepärast halvemini. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame,
kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda
Teie kohta kogutavate andmete üksikasju.
Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale
privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid,
kinnitate, et Teil on selleks ka õigus ja luba.
Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid turunduse
eesmärkidel jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus loobuda
meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaksime Teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt
võime ka küsida Teie kohta teavet Teie isiku kinnitamiseks. Kui leiate, et andmed, mida Teie
kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun
võtke meiega ühendust e-posti teel: rainer@edunda.ee või telefonitsi: +3725696 4246.


Teeme kõik meist oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.
Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse,
palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid
ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata
ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie
kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või
andmekaitseasutuse poole.


GDPR andmekaitseõigused
Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe
kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:
• Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.
• Õigus andmete parandustele – teil on õigus nõuda, et parandaksime teie arvates
ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on teie
arvates puudulikud.
• Kustutamisõigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete
kustutamist.
• Andmete töötlemise piiramise õigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie
isikuandmete kasutamise piiramist.
• Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine – teatud tingimustel on teil õigus
vaidlustada teie isikuandmete kasutamine.
• Õigus andmete teisaldatavusele – teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me
edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.


Teie andmete turvalisus
Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti-teel
info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname
endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.
Edunda OÜ võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete
töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi
seadusega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul,
kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.


Viitamine teistele veebisaitidele
Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate
kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame
tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.
Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu,
privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.


Privaatsuspoliitika uuendused
Vajadusel on meil õigus teha käesolevale privaatsuspoliitika dokumendile muudatusi.
Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi
värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast
privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui teie vaikivat nõusolekut muudatustega.
Viimati muudetud 11/12/2021

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop