Rainer Neemsalu

Rainer Neemsalu

Edunda OÜ asutaja

rainer@edunda.ee

+37256964246

http://www.edunda.ee

Minust:

Individuaalse täiuse saavutamine ning meeskonnatöö on olnud mu kireks viimased 8 aastat. Mis paneb inimesed tegema seda mida nad teevad; missugused on protsessid meeskonnaliikmetevahelises suhtluses; kuidas mõjutada inimesi ja saavutada nii individuaalseid kui kollektiivseid eesmärke?

Ma usun, et kõik inimesed elavad mingis mõttes ainult enestele. Enestele elatud elud aga põimuvad ühiskonnas ning loovad oma koosmõjudena nii kurjust kui ka headust. Ka vastutus elu ees on meil enda kanda. Seepärast tulebki pingutada, et olla homme parem kui täna.

Pärast keskkooli lõpetamist tegelesin süvendatult kulturismiga tulles 2011. aastal noorteklassis võisteldes Eesti absoluutseks karikavõitjaks nii noorte kui ka juuniorite arvestuses. Samuti õppisin Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal ja töötasin spordiklubis treeneri ja toitumisnõustajana.

2015 aastal liitusin Eesti Kaitseväega, 2018 aastal lõpetasin Kõrgema Sõjakooli ning asusin teenima Scoutspataljoni. 2020 aastal osalesin välismissioonil Afghanistani Islamivabariigis saades suurepärase kogemuse töötamisest mitmerahvuselises kollektiivis kiiresti muutuvas ja ebastabiilses keskkonnas.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop