Sidusad meeskonnad

Sidusus – töötamine nagu üks tervik.

Kui sa mõistad sidusust – mis see on ning mis see ei ole, on sul võimalik ehitada tugevamaid meeskondi läbi tugevamate isiklike suhete oma meeskonnaliikmetega. Sotsiaalne sidusus – meeskonnaliikmete vahel olevad suhted, on mõõdikuks meeskonnatöö taseme ja motivatsiooni määramisel. Tugevad suhted aitavad toime tulla stressirikaste olukordade, depressiooni ja traumaga. Aga “sidusus” tähistab veelgi enam, sõltuvalt sellest missuguse meeskonna liige sa oled. Sotsiaalse sidususe müütide murdmine aitab sul õppida, mida on vaja selleks, et luua tugevamaid meeskondi.

Müüt nr.1 – Sidusas meeskonnas on kõik sarnased
Ühtses meeskonnas võivad olla väga erineva taustaga, uskumuste ja väärtustega inimesed. Kõik ei pea olema ühesugused, et täita eesmärki. Veelgi enam, erinevad vaatenurgad ning talendid suurendavad efektiivsete lahenduste väljatöötamist ning parimate tulemuste saavutamist.

Müüt nr.2 – Veetes palju aega koos loote ühtse meeskonna
Ühelt poolt on tõsi, et koosveedetud aeg annab palju võimalusi üksteist tundma õppida, aga ühtse meeskonna loomine nõuab enamat. Sidusus tekib kui meeskonnaliikmed osalevad aktiivselt tähendusrikastes vestlustes ja kasutavad kõiki võimalusi, et ehitada usaldust. Täpselt nagu armusuhetega, nõuavad ka meeskonnaliikmete vahelised suhted teadlikku tööd.

Miks on sidusus oluline?
Meeskonna sidusus on see inimestevaheline side, mis paneb nad olukorda kus nad tahavad koos olla ja töötada. Just nagu masinad vajavad töötamiseks kõikide detailide koostööd, vajab ühtne meeskond oma liikmete panust ja tugevaid alustalasid.
Nende hulka kuuluvad:
Professionaalsed suhted
Jagatud pühendumus eesmärgi saavutamiseks
Uhkus meeskonna üle (meeskonnavaim)

Sidusaid meeskondi iseloomustavad jooned:

Kõrge omavaheline usaldus ja pühendumus
Hea kommunikatsioon
Parem koordineerimine

Sidusa meeskonna ehitamine on väljakutsuv töö. Lihtsalt öelda: “edaspidi peavad kõik omavahel läbi saama ja suhtlema, et meeskonnatöö tase tõuseks ja eesmärgid saaks täidetud” iseenesest ei tööta. Fakt on, et Sina meeskonnajuhina pead tegelema raskete persoonide ja inimestevaheliste suhetega. Loo tingimused, et ühtsed eesmärgid võimaldaksid meeskonnaliikmetel koos töötada ja raskuste ületamine ühendaks inimesi.

Kokkuvõte

Sidusa meeskonna loomine on kestev pingutus mis tasub ära nii meeskonnaliikmete tööga rahulolu kui ka saavutatud tulemuste mõistes. Meeskonnajuhi tööks on luua tingimused ja lahendada kerkinud probleemid.

Edu!